Cleanbits

Sylconia is deelnemer aan het Cleanbits-netwerk. Deze organisatie streeft naar een duurzaam en milieuvriendelijk internet. Een internet dus waar bewust met energie wordt omgegaan en dat niet draait op grijze, maar op groene stroom.

CO2-neutraal

Cleanbits probeert zowel site-eigenaren, hostingbedrijven als datacenters bewust te maken van de invloed van hun webservers op het milieu. Zij helpt hen bovendien bij het realiseren van CO2-neutrale websites en servers. Dit doet Cleanbits onder andere door te investeren in duurzame (wind)energie en boomaanplant ter compensatie van CO2-uitstoot. Ook stimuleert Cleanbits groen energiegebruik voor het draaien van websites, servers en datacenters en probeert helderheid te verschaffen over de huidige (on)duurzame staat van internet.

Groen datacentrum

Sylconia webhosting ondersteunt het streven van Cleanbits van harte. Immers, hoe meer particulieren en bedrijven zich bij deze organisatie aansluiten, hoe groter de positieve invloed op het milieu zal zijn. Niet voor niets maakt Sylconia al geruime tijd gebruik van een groen datacentrum. Hier staan onze servers voor webhosting, e-mail hosting en het registreren en beheren van domeinnamen. Aansluiting bij Cleanbits is daar een logisch vervolg op. Door toetreding tot dit netwerk, draait Sylconia namelijk geheel CO2-neutraal.

Doe de check

Brengt u uw website onder bij Sylconia webhosting, dan bent u er dus van verzekerd dat u groen gehost wordt. Dit kunt u bovendien zelf eenvoudig controleren middels de " greencheck" op cleanbits.